Helsingborg utvecklas. Vi är med och gör det möjligt.

 

Helsingborg växer och frodas. Allt fler människor och företag flyttar hit. Vilket i sin tur skapar behov av fler kontorslokaler, mötesplatser, hotell, bostäder och butiksytor. Som både ska vara vackra, funktionella och miljövänliga.

Just nu håller Helsingborg på att omvandlas mer än någonsin. Runt den södra delen av centrum förvandlas det gamla hamn- och industriområdet till nya stadsdelar med bostäder, kontor, butiker och upplevelser. Över en miljon kvadratmeter ska utvecklas inom ramen för H+, det största stadsförnyelseprojektet i modern tid.

Och vi på Midroc är glada att vi får vara med och göra det möjligt. Vi är en av de största aktörerna i Helsingborg med sex planerade projekt på gång i de centrala delarna, varav WTC Helsingborg i Oceanhamnen, som Midroc både äger och förvaltar, är ett.

 

Från djärva idéer till färdiga fastigheter

Midroc utvecklar och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler. Vi jobbar från idé till färdig fastighet. Och vi förnyar oss ständigt. Hos oss är nya goda idéer alltid välkomna, oavsett om de kommer från dig eller oss. För vi gillar både innovation och nära samarbeten.

Förutom vårt engagemang i Helsingborg utvecklar vi bostäder i Skåne, Växjö, Storstockholmsområdet och Uppsala.

I samarbete med kommuner utvecklar vi detaljplaner för större markområden till färdiga byggrätter klara för byggnation. Vi sätter en ära i att alltid genomföra de projekt vi påbörjat. Vår målsättning är att skapa hållbara byggnader och miljöer som bidrar till människors, områdens, städers och regioners utveckling.

Projektportföljen omfattar idag 800 000 kvm byggrätter med en projektvolym om ca 24 miljarder kronor. Fokus är inriktat på̊ södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö.

Vår styrka är din trygghet

Midroc Properties ingår i Midroc Europe som bedriver verksamhet inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Vår vision är en bättre framtid där vi är med och skapar ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra. Vi gör det möjligt för företag att växa och människor att utvecklas och vi tar ansvar, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Antalet medarbetare är 3 600 och omsättningen över 5,6 miljarder kronor.